Immigració i Integració

Dia Mundial de les persones Refugiades

  • Actualitzat:
  • Creat:

Manifest del PSC 20 de juny, del dia internacional de les persones Refugiades

Al voltant de 65 milions de persones es veuen obligades a fugir cada any de casa seva. Conflictes armats, fam, desastres mediambientals o greus violacions dels drets humans es troben darrere d'un fenomen que no para de créixer.
Aquest 20 de juny, Dia Mundial del Refugiat, arriba en un moment especialment crític per a la Unió Europea que des de 2015 travessa una greu crisi migratòria, la més important des de la Segona Guerra Mundial, que ha estat incapaç de gestionar.
El conflicte de Síria, però també la situació de països com l'Afganistan, el Pakistan, l'Iraq, Eritrea, Somàlia o Líbia, es troben darrere d'una onada constant de persones que arrisquen les seves vides a la Mediterrània intentant arribar a les costes europees.
Aquesta crisi afecta el nucli dels valors de la Unió Europea (UE) i es troba darrere d'una part de la decepció que provoca el projecte europeu en milions de ciutadans i ciutadanes que esperen una resposta solidària a aquest desafiament, una resposta d'acord als principis fundacionals del projecte europeu.
El fenomen dels refugiats és un desafiament global i en el cas concret d'Europa, afecta el conjunt dels estats europeus, no només a aquells que fan de frontera. La resposta no pot donar-la de manera individual ni Espanya ni Itàlia ni Grècia ni cap dels països que serveixen de frontera exterior.
Ha de ser una resposta compartida, coordinada i que respongui als principis de respecte a la dignitat humana i de protecció als drets humans que estableixen els articles 2 i 3.5 del Tractat de la Unió Europea. Principis pels quals la UE va ser guardonada el 2012 amb el Premi Nobel de la Pau.
Els membres de la UE han d'actuar sota decisions democràtiques d'àmbit supranacional en benefici del bé comú i de defensa dels drets humans que són un bé inalienable de les persones. Drets que són de caràcter universal i per tant d'obligada protecció per part de la comunitat internacional.
La Unió Europea necessita superar la seva crisi política i avançar cap a l'horitzó federal que marca el seu esperit fundacional i que permetria donar solucions conjuntes a reptes col·lectius com el que enfronta ara amb l'arribada massiva de persones refugiades.
Europa ha de acollir-los i crear vies segures d'accés per als sol·licitants d'asil que a hores d'ara es veuen empesos a arriscar les seves vides i posar-les en mans de màfies sense escrúpols. Ha d'ajudar a més de forma urgent i sense dilacions a les milers de persones que s'amunteguen en fronteres o en camps de refugiats i refugiades.
Cal també que la Unió Europea avanç en la seva integració, en la construcció d'una Europa federal que disposi d'una política comuna d'immigració i asil que es financi amb un pressupost europeu i que respongui als valors que aquest continent diu professar.
La xifra de persones refugiades és assumible si els països europeus donen una resposta comuna que impliqui distribuir-los en relació al pes poblacional i al PIB de cadascun dels seus membres. Un milió d'éssers humans no és una invasió en un continent en què viuen 500 milions de persones.
A més de l'anterior, hauríem d'exigir responsabilitats polítiques i penals a aquelles autoritats europees que han omès el deure de socors a les persones que es troben en perill com també pel maltractament moral i físic a què són sotmesos els refugiats i refugiades que intenten salvar les seves vides o fugir de la repressió i la fam.
Una Unió Europea forta, amb valors ancorats en la seva tradició i en els drets humans que globalment ha anat impulsant des del seu naixement ha de proporcionar a les persones refugiades passos fronterers adequats, rutes segures i legals que impedeixin que arrisquin les seves vides al mar, un sistema d'asil comú que permeti distribuir als nouvinguts, polítiques efectives d'integració, i salvaguarda dels drets de les persones a les fronteres externes.
La Unió Europea, però també la resta de països, ha d'acceptar la necessitat de buscar solucions als desplaçaments forçosos assumint que les fronteres tenen poc sentit per a respondre a problemes globals que afecten a milions de persones.
En el Dia Mundial del Refugiat, fem una crida per a no permetre més morts a la Mediterrània i construir una Unió Europea justa, unida i solidària.
 

Fitxers adjunts: